Avril / Me 2018
 

Jounen Deplase epi Jwe

Tri-Rail te òganize joune anyèl li “Deplase epi Jwe” (Ride & Play) samdi 21 avril, ki te bay fanmi yo yon bèl opòtinite pou monte nen tren an pandan y ap deplase ale nan pibon divètisman nan rejyon an. Pou “Deplase ak Jwe” (Ride & Play) an, pasaje yo pral jwenn abò tren yo amizman pou moun tout laj sou sèten tren, ansanm ak pèsonaj degize, atis ki gen balon, majisyen ak posibilite pou rankontre ak sèten pèsonalite moun renmen anpil ki pale nan estasyon radyo Y100, HOT 105, Amor 107.5 ak KOOL 105.5.

Pasaje yo ki prezante tikè tren valide yo te resevwa rabè eksklizif Ride & Play ak òf ki soti nan Palm Beach Zoo, Pérez Art Museum Miami, Phillip and Patricia Frost Museum of Science, Vizcaya Museum and Gardens, ak nan Xtreme Action Park. Tri-Rail te transpòte 8,791 pasaje pandan Ride and Play, katriyèm pigwo kantite pasaje nou te janm genyen yon samdi nan tout istwa sistèm transpò a.

Grasa tarif $5 pou tout jounen wikenn, sèvis wikenn chak èdtan ak timoun ki poko gen 5kan monte gratis, Tri-Rail se fason pratik ak bon mache pou eksplore Sid Eta Florid!

English


SOUTH FLORIDA REGIONAL
TRANSPORTATION AUTHORITY

801 NW 33rd Street | Pompano Beach, Florida 33064
954-942-RAIL (7245) | 1-888-GO-SFRTA (467-3782)
www.sfrta.fl.gov

Governing Board

Commissioner
Steven L. Abrams,
Chair

Andrew Fray,
Vice Chair

Frank Frione
Nick A. Inamdar

Gerry O'Reilly
F. Martin Perry
Commissioner Tim Ryan
James A. Scott
Robert C. L. Vaughan
Executive Director
Jack L. Stephens

954-357-8400
www.broward.org/bct

1-877-930-4287
www.palmtran.org

305-770-3131
www.miamidade.gov

1-800-TRI-RAIL
www.tri-rail.com